Portrett av Line Skåtøy. Foto.

Nestleder Line Skåtøy er opptatt av at ungdom skal bli møtt som hele mennesker.

Jobber for bedre overganger fra barn til voksen

Nestleder i Unge funksjonshemmede Line Skåtøy jobber for at overgangen fra barn til voksen skal bli bedre for unge med funksjonsnedsettelser.

Publisert 28. juni 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Navn: Line Skåtøy
Alder: 31 år
Verv: Nestleder

Denne uken kan du følge Line på Instagram!

Hvem er du?

Line, 31 år, fra Lysefjorden, Os (utenfor Bergen). Har medfødt hjertefeil og trafikkskade. Tatt linjefagene innen HMS-ingeniør på høyskolen på Vestlandet. Jeg har vært aktiv innen organisasjonsarbeid siden jeg var 13-åring. Sitter i landsstyret til VMH (Voksne med medfødt hjertefeil) og er styremedlem i region vest.Jeg er en utadvendt og sosial person, og liker veldig godt å tilbringe mye tid med venner og familie.

Hvorfor har du engasjert deg i Unge funksjonshemmedes styre?

Gjennom å være aktiv i organisasjonsarbeid i mange år treffer man mange medlemmer, og danner egne erfaringer innen flere felt. Jeg har sett et økende behov for informasjon, tilrettelegging og kunnskap. Ved å engasjere meg i Unge funksjonshemmede sitt styre ønsker jeg å jobbe for at ungdom får bedre informasjon og at ungdom får gode overganger i helsevesenet, skole og arbeidsliv. Ungdom må møtes som hele mennesker.

Hva er den viktigste saken for at unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom skal bli likestilt i samfunnet?

De viktigste sakene å jobbe for i Unge funksjonshemmede for meg er overganger i helsevesenet, skole, høyere utdannelse og til arbeidslivet. Alle som ønsker bør få mulighet til å ta (høyere) utdanning. Om man har nedsatt funksjonsevne vil (høyere) utdanning gjøre det enklere å få en jobb, og å få en jobb som kan tilrettelegges eller passe bedre basert på evnene man har. Å være inkludert i samfunnet øker selvbildet og gir mestringsfølelse.
Veldig ofte er det små tilrettelegginger som skal til for at dette lar seg gjennomføre. Men husk at også personer uten utdanning sitter med mye kunnskap som er relevant og nyttig for samfunnet.

Hva får du ut av å være frivillig?

Jeg lærer enormt mye og får utrolig mange erfaringer som jeg ikke ville vært foruten. Det er også fantastisk å treffe så mange forskjellige mennesker.

Hva er spesielt med å være med og lede en paraplyorganisasjon?

Vi er flere som brenner for samme saker. Når man får frem at saker gjelder flere, står man sterkere. Det er også veldig givende å se at det man jobber mot, gir resultater og at man har en påvirkningskraft.

Bli kjent med Unge funksjonshemmedes styre: