Kvinne smiler til kamera. Står i gatemiljø. Foto.

– Som frivillig lærer jeg utrolig mye, møter utrolig mange fantastiske mennesker og får oppleve ting jeg aldri ville opplevd uten å være frivillig, sier styreleder Camilla Lyngen. Foto: Markus Søgård

– Jeg lærer utrolig mye

Hvordan er det egentlig å lede en paraplyorganisasjon? Denne uken kan du bli bedre kjent med styreleder Camilla Lyngen, og følge henne til FNs barnekomité i Geneve.

Publisert 22. mai 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Navn: Camilla Lyngen

Alder: 23 år

Verv: Styreleder

Representerer: Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer ungdom

Hvem er du?

Jeg er ei glad jente som liker å møte mennesker. Noe av det jeg liker best her i livet er utfordringer, hvor jeg må bruke meg selv og min kunnskap til å finne løsninger og svar. Jeg blir utrolig engasjert og knytter fort sterke bånd til ting jeg driver med, dette gjør at jeg jobber hardt for å få til det jeg vil. Det har ført til at jeg i dag er på mitt fjerde år som styreleder i Unge funksjonshemmede og har fått meg jobb i Helsedirektoratet. På fritiden liker jeg å henge med venner, møte nye mennesker, leke og ha det gøy. Livet skal nytes og jeg mener man skal si JA til alt man kommer over – da blir livet morsomt!

Hvorfor har du engasjert deg i Unge funksjonshemmedes styre?

Jeg begynte allerede som 14-åring som ungdomsleder i fylkeslaget i Trøndelag i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, men jeg ville hjelpe flere enn bare de med magesykdommer. Jeg har selv opplevd dårlig tilrettelegging i skole, feilbehandling og dårlige rutiner i helsevesenet og møtt fordommer hos NAV. Dette ville jeg gjøre noe med så ikke andre unge med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer skulle oppleve det samme.

Hva er den viktigste saken for at unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom skal bli likestilt i samfunnet?

Det er vanskelig å si en viktig ting. Jeg tror alt henger sammen for at unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer skal bli likestilt i samfunnet. Vi må ha bedre barnehager og skoler som inkluderer og tilrettelegger. Vi må ha et godt helsevesen som behandler hele ungdommen, har gode overganger fra barne- til voksenavdeling og der det er kunnskap om alt barn, unge og unge voksne går igjennom for å gi best mulig behandling. Vi må ha ett NAV som gir de nødvendige tjenestene til de som trenger det og der man får tilstrekkelig med penger slik at man kan kjøpe de medisinene man trenger, den behandlingen man må ha, betale husleie, mat og likevel kunne ha mulighet til å være sosial å gjøre det andre gjør. Vi må ha arbeidsgivere som ikke diskriminerer unge med funksjonsnedsettelser og kronisk syke, men ser oss som en styrke og tør å satse på mangfold. Og vi må ha politikere som setter universell utforming fremfor pris i byplanlegging, bygging og kollektivtransport så alle har lik mulighet til å delta.

Hva får du ut av å være frivillig?

Jeg lærer utrolig mye, møter utrolig mange fantastiske mennesker og får oppleve ting jeg aldri ville opplevd uten å være frivillig. Jeg har fått ett nettverk som er stort og som kan hjelpe meg i fremtiden. Samtidig gir det meg en glede å vite at jeg gjør noe for at hverdagen skal bli bedre for alle sammen.

Hva er spesielt med å være med og lede en paraplyorganisasjon?

Det er utfordrende på mange måter, samtidig som det gir utrolig mye. Jeg pleier å si at det er som å studere ledelse- og administrasjon, økonomi, statsvitenskap og pedagogikk – bare i praksis. Det å få muligheten til å engasjere og lede et team som vil jobbe for likestilling, rettigheter og deltagelse for unge med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer er helt fantastisk. Også er det utrolig givende å se hva vi får til sammen!

Denne uken kan du følge Camilla på Instagram!

Intervju med styremedlem Nikolai Raabye Haugen fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte barn og unge.

Intervju med styremedlem Martine Antonsen fra Mental Helse Ungdom.