Foto: Stortinget (Flickr)

Foto: Stortinget (Flickr)

Ingen store overraskelser

Les våre tanker om revidert nasjonalbudsjett og konsekvensene for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Publisert 12. mai 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I går la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett, hvor det blant annet kommer en tilskuddspakke for sårbare grupper. Budsjettet har flere gode tiltak, men gjør ikke nok for å få ned det økende utenforskapet blant unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. 

 Regjeringen ønsker med revidert budsjett «å skape mer og inkludere flere» og har et sterkt fokus på å redusere langtidsvirkningene av koronakrisen, spesielt der hvor det har rammet skjevt. Unge funksjonshemmede er glad for at regjeringen foreslår midler til flere tiltak som skal motvirke de negative konsekvensene for funksjonshemmede og kronisk syke. Likevel er det fortsatt en lang vei å gå for å adressere ettervirkningene av pandemien. 

 – Dette budsjettet har få overraskelser. Flere av tiltakspakkene som regjeringen foreslår er gode bidrag, særlig på skolefeltet. Likevel er dette ikke nok. Pandemien har bare forsterket et allerede eksisterende utenforskap blant ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom som har fått voksseg stadig større over flere år. Nå forventer vi at regjeringen følger opp med flere midler i neste års statsbudsjett, sier rådgiver i Unge funksjonshemmede, Eivind Digranes. 

 

Regjeringen foreslår blant annet:  

Utdanning: 

 • 266 millioner kroner til ulike tiltak for å ta igjen tapt læring i skolen. 
 • 93 millioner kroner ekstra til tilleggsstipendet til studenter med funksjonsnedsettelser. 

 

Helse: 

 • 28 millioner kroner til å styrke tiltak innenfor barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten. 
 • 30 millioner kroner til utvikling av kompetansetilbud om psykisk helse i skolen. 
 • 7 millioner kroner til å styrke tilskuddet til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. 
 • 300 millioner kroner til tiltakspakke for psykisk helse. 
 • 55 millioner i tilleggsmidler til mindre kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester. 

 

Kultur, fritid og frivillighet: 

 • 15 millioner kroner til ny tilskuddsordning som skal gi økt deltakelse blant unge med funksjonsnedsettelser i kultur og frivillighet. 
 • 10 millioner kroner til funksjonshemmedes organisasjoner. 
 • 45 millioner kroner ekstra til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. 

 

Arbeidsliv: 

 • Forlengelse av stønadsperioden for personer som mottar arbeidsavklaringspenger til 30. september. 
 • 20 millioner kroner til varig tilrettelagt arbeid (VTA), noe som gir rom for om lag 300 nye plasser i annet halvår 2021. 

 

Hjelpemidler: 

 • 20 millioner kroner ekstra til  aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. 
 • 10 millioner kroner til å styrke satsingen på velferdsteknologi blant barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser.