Høretelefoner ligger på en gul bakgrunn. Foto: Malthe Wingen/Unsplash

Foto: Malthe Wingen/Unsplash

Har du lyst til å lage en podkast om mestring?

Unge funksjonshemmede søker en vikar i deltidsstilling som kan bidra med å fullføre et påbegynt podkastprosjekt.

Publisert 13. november 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Podkastprosjektet går ut på å intervjue ungdommer med kroniske sykdommer og funksjonshemminger og formidle deres mestringsstrategier.

Målet er å gjøre det lettere for andre funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer å benytte strategiene slik at de selv kan oppleve mestring.

I tillegg vil vi bevisstgjøre den øvrige befolkningen på hvilke utfordringer funksjonshemmet og kronisk syk ungdom står ovenfor i hverdagen og hvilke mestringsstrategier de bruker.

Noen av intervjuene er allerede spilt inn og trenger kun å redigeres og klippes, men det kan også bli behov for å gjennomføre nye intervjuer.

Det er ønskelig med snarlig oppstart og at personen kan jobbe 2-3 dager i uken hos oss, det vil si 40-60 % stilling. Vi kan imidlertid være noe fleksible når det gjelder størrelsen på stillingsprosenten.

I første omgang har vi behov for en vikar frem til 31. mars 2019, men det er mulighet for forlengelse. Unge funksjonshemmede har kontorer i Mariboes gate 13 i Oslo sentrum.

Arbeidsgiver stiller med nødvendig utstyr for å utføre jobben. Personen vil samarbeide tett med øvrig sekretariat og spesielt vår kommunikasjonsrådgiver.

Du må gjerne kombinere jobben med relevante studier og vi har fleksibel arbeidstid.

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i en organisasjon der mennesker er i fokus
 • Mulighet til å bidra til samfunnsmessig likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom
 • Et sterkt fagmiljø i en fleksibel og dynamisk organisasjon
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Arbeidslokaler i Oslo sentrum
 • Lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 45-49 (kr. 409 100 – 435 500) etter Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner.

Ønsket kompetanse:

 • Kjennskap til og erfaring med lyd-/radioopptak og lydredigering
 • Gjerne journalistbakgrunn
 • Prosjektledererfaring
 • Kjennskap til og forståelse for målgruppa til Unge funksjonshemmede
 • Fullført eller påbegynt høyere utdannelse innenfor relevante fagfelt

Send søknad til Mads Johansson innen 28. november 2018, på epost: mads@ungefunksjonshemmede.no.

Om Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er en IA-virksomhet, og vil tilrettelegge arbeidssituasjonen for søkere med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.

For mer informasjon ta kontakt med Mads Johansson, organisasjons- og økonomisjef i Unge funksjonshemmede, på e-post mads@ungefunksjonshemmede.no eller telefon 97956116.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116