Personer står i en gruppe. Foto.

Nå kan medlemsorganisasjonene nominere kandidater til komiteene for arbeids-og prinsipprogram. Foto: Åsmund Holien Mo.

Har du lyst til å jobbe for økt kunnskap og bevissthet om mobbing, krenkelser og hatprat av unge funksjonshemmede og kronisk syke i skolen?

Vi har ledig én midlertidig 100 % stilling som vikarierende prosjektleder til vårt prosjekt «Stå opp mot hatprat. En undersøkelse av mobbing i skolen på bakgrunn av funksjonsnedsettelse.»

Publisert 24. mai 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

*Søknader blir behandlet fortløpende*

Stillingen er et vikariat frem til 31.12.19 med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig oppstart. Vi tilrettelegger gjerne arbeidsvilkårene og arbeidsplassen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

Om stillingen

Som prosjektleder skal du lede et påbegynt prosjekt som skal fullføres i 2020. Prosjektet har som hovedmål å øke kunnskapen og bevisstheten om og redusere forekomsten av mobbing, krenkelser og hatprat av unge funksjonshemmede og kronisk syke i skolen.

Dette skal gjøres ved å gjennomgå og sammenfatte eksisterende forskning, offentlige rapporter og initiativ på feltet og å gjennomføre spørreundersøkelser og intervjuer rettet mot målgruppen. Her ønsker vi blant annet å få svar på i hvilken grad lærere og skoleledere er bevisste på krenkelser rettet mot funksjonshemmede, hvordan ungdom opplever det å bli utsatt for hatprat og hvilke konsekvenser de mener det kan ha for deres fremtidige muligheter og samfunnsdeltakelse. Resultatene fra prosjektet skal resultere i en rapport og et undervisningsverktøy til bruk i skolen for å styrke ansattes inkluderingskompetanse.

De viktigste oppgavene i stillingen er:

 • Lede og gjennomføre prosjektet «Stå opp mot hatprat»
 • Gjennomføre dybdeintervjuer og spørreundersøkelse.
 • Analysere funnene og utarbeide en sluttrapport og et undervisningsverktøy.
 • Introdusere undervisningsverktøyet til skoler, og følge opp bruken av dette i ettertid.
 • Formidle kunnskap fra prosjektet i ulike kanaler.
 • Samarbeide med og samle inn kunnskap fra sentrale aktører på feltet
 • Økonomistyring, kontakt med våre medlemsorganisasjoner og rapportering.

Stillingen er selvstendig, men innebærer nært samarbeid med de ansvarlige for det politiske og organisatoriske arbeidet i organisasjonen. Du vil arbeide tett på kolleger som jobber med prosjekter på helse-, arbeidslivs- og velferdsfeltet.

Noe kvelds- og helgearbeid og enkelte reiser må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere utdanning på minst bachelornivå.
 • Du har erfaring innen kvalitativ og kvantitativ metode og analysering av store mengder data.
 • Det er en fordel om du har relevant organisasjonserfaring, for eksempel fra en ungdoms- og/eller brukerorganisasjon.
 • Det er en fordel om du har koordinert ulike typer arrangementer og jobbet med søknads- og rapportskriving.
 • Du har kanskje erfaring med å lede prosjekter eller prosesser.
 • Du skriver godt, har interesse for forskningsformidling og evne til nettverksbygging.
 • Kjennskap til funksjonshemmedefeltet og spørsmål knyttet til mobbing er en fordel, men ikke et krav.

Egenskaper:

 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner.
 • Vi er overbevist om at tidligere ledere beskriver deg som engasjert, nøyaktig og pålitelig.
 • Som en av åtte ansatte tror vi at du går inn for å være en lagspiller og bidrar positivt til kontormiljøet.

Vi tilbyr:

 • En jobb med mening.
 • Spennende oppgaver i en organisasjon der mennesker er i fokus.
 • Mulighet til å bidra til samfunnsmessig likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.
 • Et sterkt fagmiljø i en fleksibel og dynamisk organisasjon.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Arbeidslokaler i Oslo sentrum.
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 46-49 (kr. 415 100 — 435 500) etter Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner.

Send søknad og CV til post@ungefunksjonshemmede.no så snart som mulig og senest innen 9. juni 2019.