Personer står i en gruppe. Foto.

Nå kan medlemsorganisasjonene nominere kandidater til komiteene for arbeids-og prinsipprogram. Foto: Åsmund Holien Mo.

Har du lyst til å jobbe for økt deltakelse og likestilling for ungdom med kroniske sykdommer og funksjonshemminger?

Vi har ledig én midlertidig 50 % stilling som prosjektmedarbeider.

Publisert 24. mai 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

*Søknader blir behandlet fortløpende*

Stillingen er midlertidig frem til 31.12.19 med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig oppstart. Vi tilrettelegger gjerne arbeidsvilkårene og arbeidsplassen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

Om stillingen

Som prosjektmedarbeider i Unge funksjonshemmede vil du jobbe med ulike prosjekter innenfor helse-, arbeidslivs-, utdanning- og levekårsfeltet. Du vil særlig jobbe med et prosjekt om mobbing og hatprat i skolen, men også våre øvrige prosjekter som handler om seksuell helse, folkehøyskoler og rettigheter i skolen. Du vil jobbe tett med våre prosjektledere og bistå dem i prosjektgjennomføringen. Du bør trives med varierte arbeidsoppgaver, deriblant som sparringspartner og avlaster for våre prosjektledere.

De viktigste oppgavene i stillingen er:

Bistå med å gjennomføre Unge funksjonshemmedes prosjekter, herunder:

 • Samle inn eksisterende kunnskap relevant for de ulike prosjektene.
 • Rekruttere informanter til intervjuer.
 • Sende ut spørreundersøkelser til målgruppen.
 • Transkribere intervjuer.
 • Planlegge og arrangere lanseringsarrangementer.
 • Kontakt med våre medlemsorganisasjoner om prosjektene.
 • Formidle kunnskap fra prosjektene i ulike kanaler og markedsføre sluttproduktene.
 • Dialog med designer og trykkeri ved produksjon av skriftlige produkter.
 • Lese korrektur av skriftlig arbeid til prosjektene.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov.

Stillingen er selvstendig, men innebærer nært samarbeid med prosjektlederne og øvrig sekretariat som jobber med prosjekter på helse-, arbeidslivs- og velferdsfeltet.

Noe kvelds- og helgearbeid og enkelte reiser må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Du har gjerne høyere utdanning, men dette er ikke et krav.
 • Det er en fordel om du har relevant organisasjonserfaring, for eksempel fra en ungdoms- og/eller brukerorganisasjon.
 • Det er en fordel om du har koordinert ulike typer arrangementer og jobbet med søknads- og rapportskriving.
 • Du har kanskje erfaring med å lede prosjekter eller prosesser.
 • Kjennskap til funksjonshemmedefeltet og spørsmål knyttet til mobbing er en fordel, men ikke et krav.

Egenskaper:

 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner.
 • Vi er overbevist om at tidligere ledere beskriver deg som engasjert, nøyaktig og pålitelig.
 • Som en av åtte ansatte tror vi at du går inn for å være en lagspiller og bidrar positivt til kontormiljøet.

Vi tilbyr:

 • En jobb med mening.
 • Spennende oppgaver i en organisasjon der mennesker er i fokus.
 • Mulighet til å bidra til samfunnsmessig likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.
 • Et sterkt fagmiljø i en fleksibel og dynamisk organisasjon.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Arbeidslokaler i Oslo sentrum.
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 46-49 (kr. 415 100 — 435 500) etter Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner.

Send søknad og CV til post@ungefunksjonshemmede.no så snart som mulig og senest innen 9. juni 2019.