To blyanter ligger på en skriveblokk. Foto.

Foto: Jess Watters/Unsplash.

Vil du gjøre det enklere for funksjonshemmede å gå på folkehøyskole?

Vi har en ledig stilling som prosjektleder, og søker deg som kan lede prosjektet «Et år for alle».

Publisert 8. januar 2019

Skrevet av Mads Johansson

Unge funksjonshemmede søker nå en prosjektleder til vårt nye prosjekt «Et år for alle». Hovedmålet med prosjektet er å gjøre det enklere for unge funksjonshemmede å velge et år på folkehøyskole.

I prosjektet skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant folkehøyskoler og gjøre dybdeintervjuer med unge funksjonshemmede og lærere ved folkehøyskoler. Målet er å undersøke hvordan unge funksjonshemmede og folkehøyskolene selv opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøgskolene, og å finne gode eksempler på tilrettelegging og forbedringstiltak.

Vi ønsker også å få innblikk i hva slags utbytte unge funksjonshemmede selv mener de har fått av å gå på folkehøyskole.

Vi skal også lage en rapport med kunnskapen som er samlet inn, arrangere et lanseringsarrangement og nå ut med funnene i ulike kanaler.

De viktigste oppgavene i stillingen er:

 • Lede og gjennomføre prosjektet «Et år for alle».
 • Gjennomføre dybdeintervjuer og spørreundersøkelse.
 • Analysere funnene og utarbeide en sluttrapport.
 • Formidle kunnskap fra prosjektet i ulike kanaler.
 • Økonomistyring, kontakt med våre medlemsorganisasjoner og rapportering.
 • Deltakelse på konferanser og seminarer.

Stillingen er selvstendig, men innebærer nært samarbeid med de ansvarlige for det politiske og organisatoriske arbeidet i organisasjonen. Du vil arbeide tett med kolleger som jobber med prosjekter på helse-, arbeidslivs- og velferdsfeltet.

Noe kvelds- og helgearbeid og enkelte reiser må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere utdanning på minst bachelornivå.
 • Du har erfaring innen kvalitativ og kvantitativ metode og analysering av store mengder data.
 • Det er en fordel om du har relevant organisasjonserfaring, for eksempel fra en ungdoms- og/eller brukerorganisasjon.
 • Det er en fordel om du har koordinert ulike typer arrangementer og jobbet med søknads- og rapportskriving.
 • Du har kanskje erfaring med å lede prosjekter eller prosesser.
 • Du skriver godt, har interesse for forskningsformidling og evne til nettverksbygging.
 • Kjennskap til funksjonshemmedefeltet og spørsmål knyttet til utdanning er en fordel, men ikke et krav.

Egenskaper:

 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner.
 • Vi er overbevist om at tidligere ledere beskriver deg som engasjert, nøyaktig og pålitelig.
 • Som en av åtte ansatte tror vi at du går inn for å være en lagspiller og bidra positivt til kontormiljøet.

Vi tilbyr:

 • En jobb med mening.
 • Spennende oppgaver i en organisasjon der mennesker er i fokus.
 • Mulighet til å bidra til samfunnsmessig likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.
 • Et sterkt fagmiljø i en fleksibel og dynamisk organisasjon.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Arbeidslokaler i Oslo sentrum.
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene.
 • Pensjon og forsikringer.
 • Lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 46-49 (kr. 415 100 — 435 500) etter Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner.
  Stillingen er midlertidig, med stillingsstørrelse 100 % fram til 31. mai 2019. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Send søknad og CV til Mads Johansson så snart som mulig og senest innen 27. januar 2019, på epost mads@ungefunksjonshemmede.no.

Om Unge funksjonshemmede

Vi tilrettelegger gjerne arbeidsvilkårene og arbeidsplassen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

Unge funksjonshemmede er IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116