To blyanter ligger på en skriveblokk. Foto.

Unge funksjonshemmede søker nå prosjektleder til prosjekt om funksjonshemming og folkehøyskoler. Foto: Jess Watters/Unsplash.

Har du lyst til å gjøre det enklere for funksjonshemmede å gå på folkehøyskole?

Unge funksjonshemmede søker nå en prosjektleder som kan lede prosjektet "Et år for alle".

Publisert 8. januar 2019

Skrevet av Mads Johansson

Om stillingen:

Unge funksjonshemmede søker nå en prosjektleder til vårt prosjekt «Et år for alle». Prosjektet har som hovedmål å gjøre det enklere for unge funksjonshemmede å velge et år på folkehøyskole. Dette skal gjøres ved å gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot folkehøyskoler og ved å gjennomføre dybdeintervjuer av unge funksjonshemmede og lærere ved folkehøyskoler. Her ønsker vi å få svar på hvordan unge funksjonshemmede og folkehøyskolene selv opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøgskolene, samt identifisere gode eksempler på tilrettelegging og forbedringstiltak. Vi ønsker også å få innblikk i hva slags utbytte unge funksjonshemmede selv mener de har fått av å gå på folkehøyskole.

Til slutt er det ønskelig at kunnskapen som hentes inn skal spres gjennom å lage en rapport, arrangere et lanseringsarrangement og forsøke å videreføre resultatene i andre kanaler.

De viktigste oppgavene i stillingen er:

 • Lede og gjennomføre prosjektet «Et år for alle»
 • Gjennomføre dybdeintervjuer og spørreundersøkelse.
 • Analysere funnene og utarbeide en sluttrapport.
 • Formidle kunnskap fra prosjektet i ulike kanaler.
 • Økonomistyring, kontakt med våre medlemsorganisasjoner og rapportering.
 • Deltakelse på konferanser og seminarer.

Stillingen er selvstendig, men innebærer nært samarbeid med de ansvarlige for det politiske og organisatoriske arbeidet i organisasjonen. Du vil arbeide tett på kolleger som jobber med prosjekter på helse-, arbeidslivs- og velferdsfeltet.

Noe kvelds- og helgearbeid og enkelte reiser må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere utdanning på minst bachelornivå.
 • Du har erfaring innen kvalitativ og kvantitativ metode og analysering av store mengder data.
 • Det er en fordel om du har relevant organisasjonserfaring, for eksempel fra en ungdoms- og/eller brukerorganisasjon.
 • Det er en fordel om du har koordinert ulike typer arrangementer og jobbet med søknads- og rapportskriving.
 • Du har kanskje erfaring med å lede prosjekter eller prosesser.
 • Du skriver godt, har interesse for forskningsformidling og evne til nettverksbygging.
 • Kjennskap til funksjonshemmedefeltet og spørsmål knyttet til utdanning er en fordel, men ikke et krav.

Egenskaper:

 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner.
 • Vi er overbevist om at tidligere ledere beskriver deg som engasjert, nøyaktig og pålitelig.
 • Som en av åtte ansatte tror vi at du går inn for å være en lagspiller og bidra positivt til kontormiljøet.

Vi tilbyr:

 • En jobb med mening.
 • Spennende oppgaver i en organisasjon der mennesker er i fokus.
 • Mulighet til å bidra til samfunnsmessig likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.
 • Et sterkt fagmiljø i en fleksibel og dynamisk organisasjon.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Arbeidslokaler i Oslo sentrum.
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene.
 • Pensjon og forsikringer.
 • Lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 46-49 (kr. 415 100 — 435 500) etter Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner.
  Stillingen er midlertidig, med stillingsstørrelse 100 % fram til 31. mai 2019. Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Send søknad og CV til Mads Johansson så snart som mulig og senest innen 27. januar 2019, på epost: mads@ungefunksjonshemmede.no.

Om Unge funksjonshemmede

Vi tilrettelegger gjerne arbeidsvilkårene og arbeidsplassen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke! Unge funksjonshemmede er IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116