Figur sitter ved en skrivepult og skriver på en datamaskin. Grafikk.

Figur sitter ved en skrivepult og skriver på en laptop. Grafikk.

Gjennomslag: Rettigheter skal bestå også i koronakrisen

Regjeringen har vedtatt en midlertidig forskrift som tydeliggjør at rettigheter i skolen fortsatt skal ivaretas, selv om landet er i en unntakstilstand.

Publisert 20. april 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Forskriften ble vedtatt før helgen gjennom bruk av koronaloven. Du kan lese hele forskriften på regjeringens nettsider.

Unge funksjonshemmede er en av flere organisasjoner som svarte på høringen til det opprinnelige forslaget. I vårt høringssvar var vi særlig bekymret for at regjeringen foreslo at individuelle rettigheter skulle oppfylles «så langt det er mulig og forsvarlig». Slik vi ser det ville dette gitt altfor vide fullmakter til kommunene til å bryte grunnleggende rettigheter til spesialundervisning og tilrettelegging.

Etter tydelige advarsler fra oss og andre høringsinstanser, valgte derimot regjeringen å snu. Den vedtatte forskriften sier at kommunen kun kan gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging om det er «nødvendig og forsvarlig». I tillegg skal det legges stor vekt på elevens beste.

– Dette er gledelige nyheter! Det er viktig å gi tydelig beskjed til kommunene at alle elever må fortsette å få den tilretteleggingen og undervisningen de trenger, selv under disse vanskelige omstendighetene. Nå må vi sørge for at dette blir fulgt opp, sier Eivind Digranes, rådgiver i Unge funksjonshemmede.

Unge funksjonshemmede støtter også regjeringen i at reglene i kapittel 9A om det psykososiale miljøet fortsatt gjelder, med visse unntak. I koronakrisen er det kanskje enda viktigere at alle elever føler seg som en del av fellesskapet, og at ingen skal måtte oppleve mobbing.