En gruppe mennesker holder opp stemmekort. Foto.

På generalforsamlingen bestemmer medlemsorganisasjonene hva Unge funksjonshemmede skal jobbe for, og hvem som skal lede organisasjonen. Foto: Tora Hope

Generalforsamlingen 2018

En gang i året samles medlemsorganisasjonene for å bestemme hva paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede skal mene, hvilke saker vi skal prioritere, og hvem som skal lede organisasjonen.

Publisert 8. mai 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I  2018 tok generalforsamlingen sted  2. – 4. november. Dette er Unge funksjonshemmedes høyeste organ.

Generalforsamlingen er en viktig arena for å være med og bestemme hvilke saker som er viktige for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Alle medlemsorganisasjonene blir innkalt til generalforsamlingen.