Send inn forslag til vedtektene

Her kan du sende inn forslag til Unge funksjonshemmedes vedtekter.

Frist for å sende inn innledende endringsforslag til arbeidsprogrammet var tirsdag 31. august.

Det er nå mulig å komme med endringsforslag til vedtektene. Dokumentet «Forslag til endringer i vedtektene» ligger på siden med sakspapirer. Her er endringene markert i farger.

Endringsforslag må sendes innen lørdag 30. oktober 2021 kl. 17. Etter Generalforsamlingen åpnes ber vi delegater bruke SmartVote applikasjonen til å sende inn endringsforslag.