Send inn endringsforslag til prinsipprogram

Her kan du sende inn endringsforslag til Unge funksjonshemmedes prinsipprogram.

Frist for å sende inn innledende endringsforslag til prinsipprogrammet var søndag 22. august.

Det er nå mulig å komme med endringsforslag til nytt prinsipprogram. Programmet ligger på siden med sakspapirer og finnes i to versjoner; én med synlige endringer i farget skrift og én uten synlige endringer.

Endringsforslag må sendes innen lørdag 30. oktober 2021 kl. 17. Etter Generalforsamlingen åpnes ber vi delegater bruke SmartVote applikasjonen til å sende inn endringsforslag.