Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om generalforsamlingen.

Tid og sted

Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2021 finner sted helgen 30. – 31- oktober. Grunnet smittevern blir den i år digital. Mer informasjon om dette vil bli delt med medlemsorganisasjoner så snart det er klart. Påmeldingsfrist er fredag 1. oktober. Meld deg på her.

Observatører og delegater

Unge Funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner er delt inn i ulike kategorier og har delegater og observatører deretter. Delegater har talerett, forslagsrett og stemmerett mens observatører har talerett og forslagsrett. Organisasjoner som har både delegater og observatører på generalforsamlingen må selv melde fra hvem som er observatører og hvem som er delegater.

For å delta som delegat eller observatør på generalforsamlingen må du være oppnevnt av en av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner. Kontakt din organisasjon for å avklare deltakelse.

Annet

Dersom du har spørsmål om generalforsamlingen kan du kontakte sekretariatet. Mer informasjon og program for generalforsamlingen blir sendt ut i 2. innkalling.

Mer om generalforsamlingen

Påmelding til generalforsamlingen

Her kan du melde deg på generalforsamlingen 2021 (30. - 31. oktober). Fristen er 10. oktober.

Sakspapirer (2021)

Her finner du innkalling og sakspapirene til generalforsamlingen 2021

Send inn forslag til arbeidsprogram

Her kan du sende inn endringsforslag til Unge funksjonshemmedes arbeidsprogram.

Send inn endringsforslag til prinsipprogram

Her kan du sende inn endringsforslag til Unge funksjonshemmedes prinsipprogram.

Send inn forslag til vedtektene

Her kan du sende inn forslag til Unge funksjonshemmedes vedtekter.

Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om generalforsamlingen.

Generalforsamlingen på 1-2-3

Skal du på generalforsamling for første gang? Her finner du ut hva generalforsamlingen er og hva vi skal gjøre der!

En kvinne smiler

Ingvild Østli

Generalsekretær

911 49 594