Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om generalforsamlingen.

Publisert 4. oktober 2017

Skrevet av Tora Hope

Tid og sted

Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2018 finner sted fra 2. – 4. november, på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Vi åpner registreringen kl. 16.00 fredag 2. november, og møtet begynner kl. 17.00.

Fra kl. 10.00-13:00 fredag er arrangerer vi innføringskurs.

Generalforsamlingen slutter ca kl. 16.00 søndag 4. november. Nøyaktig tidspunkt avhenger av hvor lang tid valget tar.

Quality Airport Hotel Gardermoen sine nettsider finner du informasjon om hotellet.

Hotellet ligger på Gardermoen flyplass, utenfor Oslo sentrum.

Innføringskurs

Fredag 2. november kl. 10.00-13:00 arrangerer vi innføringskurs om generalforsamlingen. Kurset finner sted på samme hotell, og er en innføring i hvordan generalforsamlingen går for seg. Kurset er særlig nyttig for deg som deltar for første gang, men også for erfarne deltakere som ønsker påfyll og repetisjon.

Du melder deg på innføringskurset i påmeldingsskjemaet for generalforsamlingen.

Kurset inneholder:

  • En kort introduksjon om hva en generalforsamling er
  • Hva er de ulike sakene på sakslisten og hva betyr de?
  • Forretningsorden og gjennomgang av avstemningsprosedyrer
  • Tips til debatteknikk
  • Tid til spørsmål
  • Tid til å utarbeid endringsforslag til sakene med mulighet for å få veiledning

Kurset holdes av Stian Seland, som har lang erfaring som ordstyrer og møteleder, og organisasjons- og økonomisjef i Unge funksjonshemmede Mads Johansson.

Kurset er gratis.

Mat og allergier

Trenger du spesiell tilrettelegging på matfronten gir du enten beskjed i det du melder deg på eller ved å sende en e-post til: mads@ungefunksjonshemmede.no

Har du spørsmål underveis i møtet kan du ta kontakt med noen i styret eller sekretariatet. Det er en stor fordel om vi kjenner til allergier på forhånd slik at vi kan sørge for god tilrettelegging. Hotellet har både universelt utformede rom og allergirom uten tepper, samt teleslynge ferdig installert i møterom. Det hele skal være godt tilrettelagt, men dersom det skulle være noe må du bare gi beskjed.

Skjema for personlig informasjon

På arrangementer i Unge funksjonshemmede har vi en ordning der alle deltagere får utdelt et skjema for informasjon om diagnoser og annet det kan være viktig at vi vet dersom du skulle få et illebefinnende. Å fylle ut skjemaet er selvsagt helt frivillig, men kan være en fordel i tilfelle akutt sykdom. Skjemaet leveres til generalsekretær Synne Lerhol som er ansvarlig for dette. Hvert enkelt skjema leveres i en lukket konvolutt. Denne åpnes kun dersom det skulle bli aktuelt (illebefinnende eller lignende). Ved slutten av kurset/møtet returneres skjemaene til den enkelte. Skjemaet blir delt ut til alle ved ankomst.

Observatører og delegater

Unge Funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner er delt inn i ulike kategorier og har delegater og observatører deretter. Delegater har talerett, forslagsrett og stemmerett mens observatører har talerett og forslagsrett. Organisasjoner som har både delegater og observatører på generalforsamlingen må selv melde fra hvem som er observatører og hvem som er delegater.

For å delta som delegat eller observatør på generalforsamlingen må du være oppnevnt av en av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner. Kontakt din organisasjon for å avklare deltakelse.

Betaling

Unge funksjonshemmede dekker oppholdet, men organisasjonene må betale egenandel på kr. 500,- per deltaker. Pris for delegat og observatør er den samme. Faktura vil sendes organisasjonene i etterkant av møtet. Dersom deltakere ikke møter opp som avtalt vil de belastes for no-show.

Dersom organisasjonen har svært dårlig økonomi kan Mads Johansson kontaktes for egen avtale, på mads@ungefunksjonshemmede.no.

Reise

Organisasjonene og deres deltakere må selv bestille og betale reisen.

Annet

Dersom du har spørsmål om generalforsamlingen kan du kontakte sekretariatet. Vi vil gjøre vårt beste for at alle forhold er så gode som mulig. Mer informasjon og program for generalforsamlingen blir sendt ut i 2. innkalling.

Mer om generalforsamlingen

Sakspapir

Her finner du innkalling og sakspapirene til generalforsamlingen 2018.

Generalforsamlingen på 1-2-3

Skal du på generalforsamling for første gang? Her finner du ut hva generalforsamlingen er og hva vi skal gjøre der!

Påmelding til generalforsamlingen

Påmeldingsfristen til generalforsamlingen 2018 har gått ut.

Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om generalforsamlingen.

Lever forslag til generalforsamlingen

Medlemsorganisasjonene kan levere benkeforslag eller endringsforslag til dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen. Skjemaet er nå stengt.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116