En gruppe mennesker smiler til kamera.

Sivilsamfunnet samarbeider om å følge opp FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Unge funksjonshemmede reiste til FN for å gi innspill, sammen med blant andre Blindeforbundet, FFO, We Shall Overcome, Uloba og Stopp Diskrimineringen.

FN kritisk til funksjonshemmedes menneskerettigheter i Norge

FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter stiller kritiske spørsmål til den norske regjeringen. Nå må Norge svare på hvordan de skal inkludere elever med funksjonsnedsettelser i skolen.

Publisert 18. oktober 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I mars 2019 skal regjeringen utspørres av FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Høringen til våren er historisk: Det blir første gang den norske regjeringen skal spørres ut av CRPD-komiteen.

I september reiste Unge funksjonshemmede sammen med andre organisasjoner til FNs hovedkvarter i Genève. Der fortalte vi om situasjonen for funksjonshemmedes rettigheter i Norge.

Nylig offentligjorde CRPD-komiteen hvilke spørsmål Norge må svare på i forkant av høringen til neste år.

Blant spørsmålene er i hvilken grad elever med funksjonsnedsettelser får oppfylt sin rett til utdanning.

Utdanning er en menneskerett

Regjeringen må blant annet svare på hvordan de vil:

  • øke nødvendig kompetanse i skolen for å sikre at elever med funksjonsnedsettelser får god undervisning
  • bevisstgjøre barn og foreldre for å sikre inkludering av elever med funksjonsnedsettelser i ordinær skole
  • sikre god tilrettelegging og tilpasset opplæring for elever med funksjonsnedsettelser

Unge funksjonshemmede er glade for at CRPD-komiteen tar opp barrierene som unge med funksjonsnedsettelser møter i skolen, og viser at det handler om menneskerettigheter.

Vi følger nøye med på regjeringens svar, og hvilken vurdering CRPD-komiteen vil gi.

Regjeringen må sette i gang med å gi elevene et bedre tilbud

Unge med funksjonsnedsettelser møter mange barrierer for å fullføre skolen. Mange elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever å falle utenfor både faglig og sosialt.

Ett eksempel er elever som får spesialundervisning. Det siste året har flere rapporter slått fast det som Unge funksjonshemmede og andre organisasjoner lenge har varslet om: Spesialundervisningen har altfor dårlig kvalitet, svært mange får undervisning av ufaglærte assistenter, og spesialundervisning fører ofte til ekskludering fra resten av klassen.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 finnes det likevel ingen satsning på spesialundervisning.

Ett skoleår er lang tid for en elev, og det haster å gi elever som får spesialundervisning et bedre tilbud.

Derfor burde regjeringen sette i gang med å øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolene, styrke PP-tjenesten og gjøre skolene tilgjengelige for alle elever i statsbudsjettet for 2019.

Som CRPD-komiteens spørsmål til regjeringen viser, handler dette om elever med funksjonsnedsettelser sine menneskerettigheter.

Bredt samarbeid i sivilsamfunnet

I tillegg til utdanning, må regjeringen svare på spørsmål om blant annet:

  • medvirkning for organisasjoner som representerer barn og unge med funksjonsnedsettelser
  • manglende status for CRPD i norsk lov
  • tilgjengelighet og universell utforming
  • mangel på sanskjoner ved diskriminering
  • institusjonalisering og boligpolitikk
  • vergemål og selvbestemmelse
  • tvang mot personer med utviklingshemming og psykososiale funksjonsnedsettelser

Unge funksjonshemmede og over 150 andre organisasjoner har laget en skyggerapport om funksjonshemmedes rettigheter og likestilling i Norge.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har koordinert arbeidet.

FFOs nettsider kan du lese mer hvordan FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne nå blir fulgt opp.