I filmen Unge tanker om arbeidslivet møter vi tre kvinner, som forteller om sin vei til arbeidslivet. Foto: Utsnitt fra film.

Vi vil at flere skal få delta i arbeidslivet

I november 2016 lanserte Unge funksjonshemmede to rapporter om unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i og utenfor arbeidslivet.

Publisert 30. november 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I november 2016 lanserte Unge funksjonshemmede to rapporter om unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i og utenfor arbeidslivet. Rapportene ble lansert under et frokostmøte på Kulturhuset i Oslo, med temaet «Unge utenfor arbeidslivet – hvordan bryte barrierene?».

På denne siden finner du rapportene, og våre tips til arbeidssøkere og arbeidsgivere.

Ufør og arbeidsdyktig – er det en mulighet?

Ufør og arbeidsdyktig – er det en mulighet er et treårig prosjekt, støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Gjennom dette prosjektet og annet informasjonsarbeid tilknyttet prosjektet ønsker vi å bidra til økt kunnskap om utfordringene og de mulige løsningene for økt kombinasjon av uføretrygd og lønnet arbeid. Vi ønsker å informere trygdemottakere, NAV-ansatte, arbeidsgivere og politiske beslutningstakere.

Mange bekker små

Mange bekker små er et treårig prosjekt, støttet av ExtraStiftelsen. Hovedmålet med prosjektet er å gjøre det lettere for unge uføre og unge på AAP å kombinere uføretrygd med litt lønnet arbeid, gjennom økt kunnskap om utfordringer og utprøving av metoder.

Vi har også laget brosjyrer med tips til jobbsøkere og tips til arbeidsgivere. Tipsene er basert på de to prosjektene.

Ressurser

Ufør og arbeidsdyktig – er det en mulighet? (2016)

Rapporten er basert på intervju med personer som mottar uføretrygd, NAV-ansatte og arbeidsgivere som har ansatt en eller flere delvis uføretrygdede personer. I tillegg bygger den på tidligere utgitte rapporter og statistikk og informasjon fra NAV.

Mange bekker små (2016)

Denne rapporten inneheld informasjon om og erfaringar frå jobbsøkarkurs som Unge funksjonshemmede arrangerte i 2014, 2015 og 2016.

Tips til arbeidsgivere (2016)

Her finner du tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne (2016)

Her finner du Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.

Film: Unge tanker om arbeidslivet (2016)

I filmen møter vi tre unge kvinner med en funksjonsnedsettelse, og hører om deres erfaringer med arbeidslivet.