Fire figurer med ulike funksjonsnedsettelse venter på å komme inn på jobbintervju. Tre av de tilhører ulike minoriteter: samisk, skeiv og annen kulturell opprinnelse enn majoriteten. Grafikk.

Unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, som også tilhører andre minoriteter kan være mer utsatt for diskriminering i arbeidslivet.

Dobbelminoriteter møter mer diskriminering i arbeidslivet

3 av 4 unge dobbelminoriteter forteller at de opplever diskriminering i arbeidslivet, viser vår nye rapport. Diskriminering kan gå utover psykisk helse.

Publisert 3. desember 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Mange personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom tilhører også andre minoriteter, og er for eksempel skeive, muslimske, samiske eller har en annen etnisk opprinnelse enn majoriteten.

På FN-dagen for funksjonshemmedes rettigheter lanserte Unge funksjonshemmede rapporten Dobbelminoritet – dobbelt diskriminert? Unge dobbelminoritetar i møte med arbeidslivet.

Rapporten viser at mange unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom som tilhører flere minoriteter er mer utsatt for diskriminering i arbeidslivet.

Lanseringen fant sted 3. desember 2018 kl. 12:30 på Kulturhuset i Oslo. Her kan du se video fra lanseringen.

Unge funksjonshemmede har gjort 14 dybdeintervjuer, gjennomført en spørreundersøkelse med 58 deltakere, samlet forskning og kunnskap fra organisasjoner, og gått gjennom klage- og veiledningssaker hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Rapporten viser at:

  • Å tilhøre flere minoriteter kan gjøre en mer utsatt for diskriminering. De vanligste grunnlagene for diskriminering er funksjonsevne og etnisitet, men det kan også være seksuell orientering, kjønnsidentitet eller religion.
  • Mange unge dobbelminoriteter forteller om omfattende diskriminering i jobbsøking, på arbeidsplassen og i hjelpeapparatet.
  • Diskrimineringen kan være å bli forbigått ved ansettelser eller muligheter på jobben, få nærgående spørsmål på intervju, manglende tilrettelegging, oppleve trakassering, vold eller trusler på jobb eller miste jobben på usaklig grunnlag. Hele 3 av 4 i spørreundersøkelsen oppgir at de har hatt slike negative erfaringer.
  • Diskriminering går utover unge dobbelminoriteters psykiske helse, påvirker forventninger til livet, effektivitet, åpenhet og deltakelse i arbeidslivet.
  • Lite blir gjort for å motarbeide diskriminering av doble minoriteter i arbeidslivet.

– Funnene gir et urovekkende inntrykk. Når unge dobbelminoriteter forteller at de får dårligere psykisk helse, føler seg utenfor og gir opp arbeidslivet på grunn av diskriminering må vi våkne og se denne gruppen, sier Lerhol.

Organisasjoner må samarbeide på tvers

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm åpnet lanseringen. På programmet stod blant annet diktlesning ved Aurora Kobernus, som vant skrivekonkurransen vår med diktet Arbeidsliv.

På Handikapnytt kan du lese et intervju med Aurora og se video av diktopplesningen.

Vi arrangerte også panelsamtaler med organisasjoner og politikere.

– Noe av det aller viktigste vi gjør er å samarbeide med andre organisasjoner, sa leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Ingvild Endestad.

Både Endestad og prosjektleder i MiRA-Senteret for minoritetskvinner Khansa Ali fortalte at de kjente igjen mange av erfaringene informantene fortalte om i rapporten, fra egne organisasjoner.

– Organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke må samarbeide mer med eksempelvis LHBT-organisasjoner eller organisasjoner for etniske minoriteter, sa styremedlem i Unge funksjonshemmede Judee Isabel Ihasee Bjørgan, som også deltok i panelsamtalen.

Politikere fra ulike partier var også til stede, for å fortelle om hvordan de vil følge opp rapporten politisk.

– Det er viktig at Unge funksjonshemmede kommer med denne rapporten. Vi trenger mer kunnskap om diskriminering av dobbelminoriteter, vi trenger tydelig regelverk og vi må samarbeide for å bekjempe diskriminering av dobbelminoriteter, sa statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Tom Erlend Skaug.

Han deltok i panelsamtalen med SV – Sosialistisk Venstreparti ved Kirsti Bergstø, Venstre ved Grunde Almeland og Arbeiderpartiet ved Tuva Moflag.

– Rapporten gir et utgangspunkt for å følge opp dette videre politisk. Vi må sikre at alle får lov til å være hele seg, at hjelpeapparatet fungerer som det skal, og vi har mål for at folk skal kunne inkluderes i arbeidslivet, sa Kirsti Bergstø.

Trenger arbeidsgivere som tar kritikk på alvor

Slett ikke alle opplever diskriminering. Unge funksjonshemmede har også undersøkt hva god inkludering betyr.

– Arbeidsgivere som får det til klarer å skape tillit og tilrettelegge, de verdsetter ulik kompetanse og de tar kritikk på alvor. Vi trenger flere slike arbeidsgivere, i tillegg til et støtteapparat som fanger opp unge dobbelminoriteter, og myndigheter som lager strategier som også inkluderer arbeidstakere og jobbsøkere som tilhører flere minoriteter, sier Lerhol.

I rapporten gir Unge funksjonshemmede anbefalinger for å bekjempe diskriminering av dobbelminoriteter.

Last ned rapporten nederst i saken.

Kontakt