En gruppe figurer sitter rundt et bord og diskuterer. Grafikk.

Deltagere søkes til et nytt ungdomspanel om fritidskort

Unge funksjonshemmede skal nominere tre ungdommer til et nytt panel om fritidskort.

Publisert 29. april 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Barne- og familiedepartementet ønsker kandidater til et nytt ungdomspanel som skal jobbe med regjeringens foreslåtte fritidskortordning. Som del av dette arbeidet har Unge funksjonshemmede blitt bedt om å nominere tre kandidater i alderen 13 – 17 år til panelet.

Regjeringen vil legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i lek, fritid og til å utvikle sine evner og ferdigheter. Det er derfor satt i gang et forsøk med fritidskortordninger som skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge fra 6 til fylte 18 år. Hensikten med forsøket er å finne ut hvordan en nasjonal ordning kan innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at flere barn og unge har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Barne- og familiedepartementet skal opprette et ungdomspanel for å sikre ungdomsmedvirkning i vurderingen av en nasjonal ordning. Formålet med panelet er å gi anbefalinger til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om hvordan en fritidskortordning kan nå målsettingen om at flere barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Panelet skal bestå av 10-11 deltagere med oppstart tidlig høst 2020 og varighet til rundt årsskifte. Ungdommene får honorar på kr 487 per time for arbeidsmøtene og mottar attest for deltagelse i panelet. Mer informasjon er tilgjengelige lenger nede på siden.

Sekretariatet i Unge funksjonshemmede vil sende 3 nominasjoner til Bufdir som velger kandidatene til panelet.

I endelig sammensetning av panelet vil det tas hensyn til geografisk spredning, type sted (bygd, by eller storby) og at deltagerne representerer ulike interesser og fritidsaktiviteter gjennom sin organisasjon/lokale engasjement. Dette kan innebefatte et bredt spekter av organiserte aktiviteter med mulighet for tilhørighet over tid.

Hvis du er interessert vennligst send en e-post innen fortløpende til post@ungefunksjonshemmede.no hvor du skriver litt om deg selv (navn, alder, bosted, medlemsorganisasjon og eventuelle verv/medlemskap du har i en organisasjon eller fritidsaktivitet) og hvorfor du ønsker å delta i ungdomspanelet.

 

Følgende informasjon, inkludert kriterier for å bli valgt, er fra Bufdir:

Rammer for panelet

 • Panelet skal bestå av 10-11 deltagere i alderen 13 til 17.
 • Panelet har oppstart tidlig høst 2020 med varighet til rundt årsskiftet.
 • Det vil bli avholdt minst fire møter; det legges i utgangspunktet opp til fysiske møter i Oslo. Det forventes også at paneldeltagere gjennomfører noen aktiviteter mellom møter og kommuniserer gjennom digital plattform.
 • Panelet vil få mulighet til å møte politikere og de som har ansvar for utvikling av en nasjonal fritidskortordning i Barne- og familiedepartementet.
 • Panelet står fritt til å ta opp det de mener er relevant innenfor oppdraget/mandatet.

Praktisk informasjon

 • Bufdir dekker reise og opphold for ungdommene. Hvis deltagere reiser med en foresatt, dekker Bufdir også reise og opphold for den foresatte.
 • Fysiske møter i Oslo legges til en helg med oppmøte fredag. Det vil bli sosiale aktiviteter og middag fredag ettermiddag/kveld og arbeidsmøte med lunsj lørdag.
 • Foresatte har ikke mulighet til å delta på de sosiale aktivitetene og middag fredag ettermiddag/kveld eller arbeidsmøte med lunsj lørdag.
 • Ungdommene får honorar på kr 487 per time for arbeidsmøtene. De sosiale aktivitetene og middag fredag ettermiddag/kveld regnes ikke som arbeidsmøte.
 • Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å ta fri fra skolen for å delta i møtene. De ungdommene som går på videregående skole og må være borte fra skolen i forbindelse med reise til Oslo, får dokumentert verv på nasjonalt nivå. Dette kan gi gyldig fravær som kan strykes fra vitnemålet (innenfor kvoten på inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår). Når det gjelder ungdommer som går på ungdomsskolen må det søkes om permisjon på grunnlag av dokumentert verv på nasjonalt nivå.
 • Ungdommene får attest på at de har deltatt i panelet.