Forfatter: Trude Telle

Oda Oftung og Siri Espe står og smiler utenfor Stortinget sammen med stortingsrepresentant Torbjørn Vereide som holder knyttneven i en seiersbevegelse.

Prosjektet Barrierefri fritid får mer midler!

Barriefri fritid har fått innvilget 650 000 kroner.

overskriften dine rettigheter som elev og illustrasjoner av blyant, skolebuss og basketball

Dine rettigheter som elev!

Et e-læringsverktøy rettet mot elever ved ungdomsskole og videregående. Hva har du egentlig rett på? Hva gjør du hvis du ikke får det du har rett på?

Teksten til maktens korridorer

Til maktens korridorer – rapport

De politiske partiene har ansvar for å legge til rette for at alle borgere har lik tilgang til politiske arrangementer og møteplasser. I dette prosjektet undersøker vi hvilke barrierer unge funksjonshemmede møter i politiske rom, og ser nærmere på hva som utgjør god inkludering.

En gutt med hodetelefoner på foran laptop

Resultater fra undersøkelsen om korona og utdanning

Høsten 2021 sendte vi ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan utdanningstilbudet har blitt påvirket av koronapandemien.

Sideprofil av mann med briller som sitter på et kontor og jobber på pc. I bakgrunnen sitter en annen mann og jobber.

Vi søker engasjert og dyktig prosjektmedarbeider!

Vi søker en eller flere prosjektmedarbeidere i 50-100% stilling med tiltredelse snarest.

En figur sitter ved et bord og skriver på en laptop

Er du vår nye rådgiver for helseområdet?

Vi søker en rådgiver i 100 % fast stilling på helseområdet med tiltredelse snarest.