Forfatter: Trude Telle

Teksten til maktens korridorer

Til maktens korridorer – rapport

De politiske partiene har ansvar for å legge til rette for at alle borgere har lik tilgang til politiske arrangementer og møteplasser. I dette prosjektet undersøker vi hvilke barrierer unge funksjonshemmede møter i politiske rom, og ser nærmere på hva som utgjør god inkludering.

En gutt med hodetelefoner på foran laptop

Resultater fra undersøkelsen om korona og utdanning

Høsten 2021 sendte vi ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan utdanningstilbudet har blitt påvirket av koronapandemien.

Sideprofil av mann med briller som sitter på et kontor og jobber på pc. I bakgrunnen sitter en annen mann og jobber.

Vi søker engasjert og dyktig prosjektmedarbeider!

Vi søker en eller flere prosjektmedarbeidere i 50-100% stilling med tiltredelse snarest.

En figur sitter ved et bord og skriver på en laptop

Er du vår nye rådgiver for helseområdet?

Vi søker en rådgiver i 100 % fast stilling på helseområdet med tiltredelse snarest.