Forfatter: Trude Telle

En illustrert opplyst talerstol med mikrofon. På talerstolen står det til maktens korridorer.

Last ned vår sjekkliste for inkluderende arrangementer!

Som del av prosjektet Til Maktens Korridorer har vi laget en enkel oversikt for deg som skal arrangere.

To tjukke bøker ligger oppå hverandre. På dem står det Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, inkorporering i menneskerettsloven, del 1 og 2.

Ekspertutvalg anbefaler inkorporering i menneskerettsloven

Dette er et viktig steg for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter blir fulgt i Norge, sier styreleder Ingrid Thunem.

Stortinget rett forfra. Det er blå himmel med noen skyer og man ser sola lyse over taket.

Statsbudsjettet 2024: Noen store mangler

Ingen større pott til aktivitetshjelpemidler, en pott som i år gikk tom i februar, er en av manglene i statsbudsjettet for 2024.

En illustrert opplyst talerstol med mikrofon. På talerstolen står det til maktens korridorer.

Vi har lansert podkast om politikk og funkiser!

Lytt til 3 episoder om ulike utfordringer man kan møte på i politikken.

Nærbilde av et bord med flere papirark med tabeller, statistikk og tall strødd utover. Man ser hendene til en hvit person som taster på en kalkulator og holder et av arkene.

Bevilg 3000,- ekstra til alle uføre

Regjeringen må finne ekstra midler til alle uføre og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) på minsteytelser.

Stortinget på kveldstid. Det er mørk blå himmel og gult lys kan ses ut fra vinduene,

Unge funksjonshemmedes krav til Statsbudsjettet 2024

Før jul 2022 sendte vi inn våre krav til Statsbudsettet.

Lys skinner inn gjennom halvåpne persienner i et vindu. Den beige veggen lyses delvis opp, rommet ser tomt ut.

2 av 5 opplever sitt sosiale liv som dårligere enn under nedstengingen

Resultatene fra spørreundersøkelse fra høsten 2022 som kartla langtidsvirkende effekter av nasjonale smitteverntiltak er klare.

Fargerike pulverskyer i blått og rødt møtes og spres utover.

Svar på undersøkelsen om mikroaggresjoner

Hjelp oss å måle nedsettende kommentarer og uomtenksomme bemerkninger.

Ulike veier krysses og går til forskjellige mål. Noen går til fjell, andre til en skog, noen til en samling bygninger og noen går videre ut av bildet.

Veien etter VGS

Lær om hvordan du bedre kan veilede elever med funksjonsnedsettelser som ønsker å ta høyere utdanning.