Forfatter: Nora Thunem

Deltakelse i undersøkelsen «Trans og funkis»

Ønsker du å fortelle oss i Unge funksjonshemmede om dine erfaringer med å ha en normbrytende kjønnsidentitet og funksjonsevne?

Likestillings- og mangfoldsutvalget har levert sin utredning

I dag ble utredningen fra Likestillings- og mangfoldsutvalget “På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter” overlevert til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Unge funksjonshemmede er enig – det er på høy tid at våre rettigheter realiseres.  

En ung kvinne i rullestol har en annen sittende på fanget mens de bruker en trusevibrator

Kartlegging: Har du noe å si om seksuell nytelse og seksualtekniske hjelpemidler?

Vi vil høre mer om utfordringer og gode løsninger for seksuell nytelse og seksualtekniske hjelpemidler.

Stortinget med mørke skyer i bakgrunnen.

Hva skjer med inkorporering av CRPD?

I går ble et representantforslag om å inkorporere FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) behandlet i Stortinget. For Unge funksjonshemmede er det ingen overraskelse at forslaget nok en gang ble nedstemt.

Ny undersøkelse om ettervirkninger av koronapandemien!

Ønsker du å svare på en undersøkelse om langtidsvirkninger av koronapandemien for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer?