Workshop: Ungdom i fokus – informasjon og rettigheter

Er du mellom 13 og 25 år, og opptatt av ungdoms trivsel og hverdagsmestring? Bli med på workshop.

Dato: 03.02.2018

Sted: Thon Hotell Opera, Oslo

Det er mange forhold som påvirker barn og unges trivsel og mestring av hverdag og skole. Vi vil gjerne høre dine tanker om hva det kan være, og hvordan vi kan gjøre en bedre jobb med å støtte barn og unge.

Vi som inviterer til workshop er brukerorganisasjoner og fem statlige direktorater.

Påmelding innen torsdag 25. januar 2018 (påmeldingen er bindende). Påmeldingsskjema for workshop – Ungdom i fokus.

Dato: Lørdag 3.februar 2018

Tid: 10.00- 16.00

Sted: Thon Hotell Opera – Oslo

Tema for workshopen:

De fem direktoratene ønsker å jobbe tettere sammen for at barn og unge skal ha det bra. Vi er blant annet opptatte av barn og ungdoms rettigheter. Vi jobber med temaer som universell utforming, helse, utdanning, NAV, tilrettelegging, integrering, mobbing, barnevern, vold og overgrep.

På workshopen vil vi drøfte spørsmål knyttet til rettigheter, tilrettelegging og digitale informasjons- og rådgivningstjenester. Du kan i tillegg gjerne ta opp andre tema du mener er viktig at vi kjenner til. Vi ønsker å sikre deltagelse fra flest mulige ungdomsorganisasjoner fra hele Norge.

Har du tilretteleggingsbehov når det gjelder mat eller har andre behov, gi beskjed under påmeldingen.

Direktoratene dekker reise til og fra workshopen, samt mat og drikke mens vi er samlet. Vi dekker også overnatting dersom det av helsemessige årsaker eller det ikke lar seg gjøre å reise frem og tilbake på dagen. Kontakt Janne.Kozar.Jalving@helsedir.no for å diskutere løsninger.

Arrangører:

Unge funksjonshemmede, Elevorganisasjonen, Mental helse ungdom, Norges Døveforbunds ungdom, Barn av rusmisbrukere, Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids og velferdsdirektoratet (NAV), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.