Webinar: Stå opp mot hatprat!

Unge funksjonshemmede inviterer til digitalt-webinar om prosjektet Stå opp mot hatprat!

Dato: 10.12.2020

Sted: På nett

Prosjektet «Stå opp mot hatprat!» skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om mobbing, krenkelser og hatprat mot unge funksjonshemmede og kronisk syke i skolen. Som en del av prosjektet har det blitt laget en rapport og et verktøy.
Gjennom arbeidet med Stå opp mot hatprat! ble det tydelig at det er flere elever som opplever utestengelse, mobbing og hatprat fordi de har en funksjonsnedsettelse. Imidlertid er dette en problematikk som ofte går under radaren. På bakgrunn av dette har Unge funksjonshemmede laget et verktøy som kan brukes for å jobbe med inkludering, og mot hatprat og mobbing. Formålet er å synliggjøre holdninger og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom slik at det blir lettere å kjenne igjen, oppdage, forebygge og håndtere krenkelser mot elever med funksjonsnedsettelser på skolen.
Program:
Kl.13.00-13.05: Leif-Ove Hansen, Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, ønsker velkommen.
Kl.13.05-13.25: Maren Hagen Fuglesang, prosjektleder i Stå opp mot hatprat, presenterer prosjektet.
Kl.13.25-13.35: Bodil Jenssen Houg, leder fra mobbombudet i Viken, kommenterer på rapporten og verktøyet.
Kl.13.35-13.45: Spørsmål fra deltakere.
Kl.13.45 Avslutning
Webinaret vil foregå på Zoom. Link til registrering og møte-lenke kommer.