Unge løsninger på ungt utenforskap

Under Arendalsuka inviterer vi politikerne til å se utfordringene fra den unge jobbsøkerens perspektiv.

Dato: 14.08.2018

Sted: No9 Kaffe & Platebar i Arendal

Hvordan kan flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk syke delta i arbeidslivet?

Unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom står i langt større grad utenfor arbeidslivet enn andre. Myndighetene har startet en inkluderingsdugnad for å inkludere gruppen i arbeidslivet, men ofte glemmer de å spørre hva unge med funksjonsnedsettelser selv mener er gode løsninger.

Debatten finner sted tirsdag 14. august kl. 09:00-10:00.

Unge løsninger på ungt utenforskap i Arendalsuka-programmet.