Statpeds brukerkonferanse 2018

Unge funksjonshemmede inviterer til seminar om likeverdig opplæring under Brukerkonferansen 2018.

Dato: 07.02.2018

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Statped arrangerer sin årlige brukerkonferanse i Oslo den 6. og 7. februar. Konferansens dag 2 er åpen for alle.

Denne dagen har programmet tittelen «Den digitale framtida – kan den gi bedre tjenester?». Konferansen koster 590 kroner per deltaker. Brukerrepresentanter i Statped deltar gratis.

Unge funksjonshemmede åpner konferansen sammen med direktør i Statped Tone Mørk.

Vi arrangerer også seminaret «Hvordan sikre at elever med funksjonsnedsettelser får likeverdig opplæring?». Her får vi høre hva likeverdig opplæring betyr fra ulike perspektiv.

Samtale med:

  • Dysleksi Ungdom v/styreleder Helene Hagen
  • Norges Blindeforbunds Ungdom v/styreleder Bernt Wu
  • ADHD Norge Ung v/ leder Margrethe Skinderviken
  • Barneombudet v/ administrasjonssjef og seniorrådgiver Morten Hendis

Program og påmelding til brukerkonferansen 2018 på Statped sine nettsider.