Sjeldendagen 2019: Gode tjenester – bedre liv

På Sjeldendagen retter vi søkelyset mot sjeldne diagnoser. Bli med du også!

Dato: 28.02.2019

Sted: Thon Hotel Opera i Oslo

Plakat for Sjeldendagen 2019. Kvinne med logo malt i ansiktet, og teksten "28. februar 2019". I tillegg logoen til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, FFO og Unge funksjonshemmede. Grafikk.

Sjeldendagen 2019 arrangeres 28. februar fra kl. 10.00 til 15.30 på Thon Hotel Opera i Oslo.

Årets tema i Norge er gode tjenester – bedre liv!

På Sjeldendagen blir det program om både overganger og koordinerte tjenester.

Konferansen arrangeres av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Unge funksjonshemmede.

Konferansen har som mål å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.

Program, påmeldingsskjema og praktisk informasjon finner du her!

Det er lignende arrangementer i andre europeiske land samme dag. Temaet valgt av Eurordis, som er den europeiske sjeldenparaplyen, er bridging health and social care.

Her kan du lese mer om Eurordis og markeringene i andre land.