Seminar om diskriminering av funksjonshemmede arbeidssøkere

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet inviterer til seminar om diskriminering av funksjonshemmede arbeidssøkere kl 09:15 den 19. september.

Dato: 19.09.2022

Sted: Litteraturhuset, Skram, Wergelandsveien 29, Oslo

Seminaret varer fra 09:15-10:45 på Litteraturhuset. Påmelding gjøres på OsloMet sine nettsider. 

Utgangspunktet for dette seminaret er forskningsprosjektet HIRE hvor Unge funksjonshemmede var inkludert. NOVA har undersøkt forekomst og årsaker til diskriminering av funksjonshemmede jobbsøkere. Resultatene er entydige – jobbsøkere som signaliserer funksjonsnedsettelser diskrimineres i ansettelsesprosessen. I dette seminaret spørres det: Hvordan kan norske arbeidsgivere bli mer inkluderende? Og trenger vi en ny inkluderingspolitikk?

I tillegg til 20 minutter med faglige innlegg, vil det være forberedte kommentarer fra:

  • Paal Haavorsen, seniorrådgiver, Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel (arbeidoginkludering.no)
  • Eli Knøsen, fagdirektør hos Likestillings og diskrimineringsombudet (ldo.no)
  • Grete Crowo, Rådgiver, arbeids- og velferdspolitikk, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) – (ffo.no)
  • En representant fra det regjeringsnedsatte Likestillings- og mangfoldsutvalget

 

Meld deg på og les mer via denne lenken.