Samling for unge sjeldne

Er du ung og har en sjelden diagnose? Da håper vi du tar turen til oss dagen før Sjeldendagen.

Dato: 27.02.2019

Sted: Mariboes gate 13

Onsdag 27. februar inviterer vi deg som er ung og har en sjelden diagnose til samling hos Unge funksjonshemmede.

Meld deg på nederst på siden innen 25. februar 2019.

Bygg nettverk med andre sjeldne

Samlingen er åpen for alle unge med sjeldne diagnoser, og for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i våre medlemsorgansiasjoner på sjelden-feltet.

På samlingen blir det erfaringsutveksling, tid til å bli kjent med andre som er engasjert på sjelden-feltet, foredrag og forberedelser til Sjeldendagen.

Foreløpig program

Tid: 27. februar, kl. 12:00-16:00

Sted: Mariboes gate 13 i Oslo sentrum.

  • Velkommen og presentasjon av Unge funksjonshemmede
  • Presentasjon av Unge funksjonshemmedes rapport «Sjelden kunnskap, sjelden organisering»
  • Presentasjon ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser: Hvordan bruke kompetansesentrene og hva kan de tilby?
  • Erfaringsworkshop i grupper:
    • Hvordan er det å være ung og sjelden i helsevesenet?
    • Hvilke rettigheter har man som ung og sjelden?
    • Hvordan få rettighetene oppfylt?

Samlingen er gratis.

Vi dekker lunsj for alle og overnatting for deg som kommer langveisfra. Reise må hver enkelt dekke selv.

Sjeldendagen 2019

Samlingen arrangeres i forkant av Sjeldendagen 2019, som finner sted torsdag 28. februar.

Temaet for sjeldendagen er gode tjenester – bedre liv.

Her kan du lese mer om Sjeldendagen 2019 og melde deg på konferansen.

Påmelding

Spørsmål kan rettes til økonomi- og administrasjonssjef Mads Johansson, på mads@ungefunksjonshemmede.no.