Markering av FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Gode skole- og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne – er det mulig å få til?

Dato: 04.12.2017

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Skole er avgjørende for utvikling og deltakelse i oppveksten og senere arbeidsliv.

Vi vet at mange unge med funksjonsnedsettelser ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Hvordan skal vi sørge for at flere fullfører skoleløpet? Hva er de gode løsningene for å få til faglig og sosial inkludering i skolen? Dette er spørsmål vi vil drøfte på markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi har valgt å markere dagen 4. desember, siden 3. desember i år faller på en søndag. Både forskere, ombud, skoleansatte og interesseorganisasjoner er representert. Konferansen vil ta for seg hele skoleløpet, men med spesiell oppmerksomhet på overgangene mellom skoleslag. Vi vil også få høre om Essunga kommune i Sverige som har lykkes godt med å skape inkludering i skolen både faglig og sosialt.

Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) er arrangør i samarbeid med Unge Funksjonshemmede, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.

Vi ønsker velkommen til en engasjerende og spennende konferanse!

Påmelding gjøres på Bufdirs nettsider: Påmelding til konferansen «Gode skole- og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne – er det mulig å få til?