Lansering: «Et år for alle»

Vi inviterer til frokostlansering av rapporten «Et år for alle» med fokus på inkludering i folkehøyskoler

Dato: 05.12.2019

Sted: Mariboes gate 13

Unge funksjonshemmede inviterer til frokostlansering av rapporten «Et år for alle» torsdag 5. desember kl. 08:30 – 10:00 i Mariboes gate 13.

Rapporten tar for seg hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten på folkehøgskolene, og hvilket utbytte de får av skoleåret.

På lanseringen presenterer vi funnene fra en landsomfattende spørreundersøkelse som folkehøgskolene selv har svart på, samt dybdeintervjuer med unge som har gått på folkehøgskole eller vurdert det.

En tidligere folkehøgskoleelev forteller om sitt skoleår, og vi avslutter med en panelsamtale om inkludering i folkehøgskolen.

I vårt dyktige panel har vi fått med oss:

• Christian Tynning Bjørnø, leder av Folkehøgskolerådet
• Angelina Christiansen, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet
• Kjersti Nesse, rådgiver på Rønningen Folkehøgskole
• Martine Eliasson, NHF og tidligere elev ved folkehøgskolen.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål både til prosjektleder og panel.

Programdetaljer er tilgjengelig på Facebook siden vår.

Arrangementet vil bli streamet for de som ikke kan være tilstede.

Prosjektet er støttet av Bufdir.

Arrangementet er gratis og åpent for alle! Vi oppfordrer til å sende en mail til isabel@ungefunksjonshemmede.no dersom du har tilretteleggingsbehov, slik at vi har mulighet til å imøtekomme dette.