Frokostmøte: Norsk spesialundervisning – hva nå?

Onsdag 12. februar holder vi et gratis frokostmøte om spesialundervisning i Norge med innslag fra Barneombudet og medlemmer fra Utdannings- og forskningskomiteen.⁣

Dato: 12.02.2020

Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6, 0181, Oslo

De siste årene har en rekke utredninger og rapporter slått fast at det er store utfordringer med kvaliteten på spesialundervisningen i Norge. Nå kommer de politiske svarene. I november kom Regjeringen med Stortingsmeldingen «Tett på», om inkludering i norsk skole. I tillegg har et utvalg nylig fremmet forslag om ny opplæringslov.

Hvordan vil disse forslagene påvirke spesialundervisningen i Norge? Og hvordan vil norske politikere sikre at alle elever får tilretteleggingen og opplæringen de har krav på?

Kom på frokostmøte om spesialundervisningens fremtid på Kulturhuset i Oslo!

PROGRAM
08:30 Lokalet åpnes, og det blir servert frokost og kaffe

09:00 Velkommen! Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede

09:05 Dialog: hva er de største utfordringene med dagens spesialundervisning?
Samtale mellom Silje Steinardotter Hasle, seniorrådgiver i Barneombudet, og Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede

09:20 Paneldebatt: Hvordan sikre et spesialundervisningssystem «med mål og mening»?
– Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap)
– Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV)
(OBS: Programmet vil bli oppdatert med flere politikere)

09:50 Spørsmål fra salen

10:00 Programmet avsluttes

Lokalene er tilgjengelige. Arrangementet blir tolket til tegnspråk og streamet.

Arrangementet er gratis, og åpent for alle.

Gi beskjed dersom du har noen tilretteleggingsbehov på post@ungefunksjonshemmede.no.