FN-dagen: Minoritet i minoriteten

På den internasjonale FN-dagen for mennesker med funksjonsnedsettelser retter vi søkelyset mot dobbeldiskriminering.

Dato: 03.12.2018

Sted: Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6

Personer med funksjonsnedsettelser møter ofte barrierer for å delta i arbeidslivet.

Mange av oss tilhører flere minoriteter, og kan være dobbelt utsatt for diskriminering i møte med arbeidslivet. Samtidig finnes det lite kunnskap om diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser som tilhører flere minoriteter.

På FN-dagen 3. desember lanserer vi en fersk rapport om dobbeldiskriminering i møte med arbeidslivet.

Det blir debatt med minoritetsorganisasjoner og politikere, og vi inviterer til mingling og mat.

Med oss har vi:

  • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
  • Leder i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Ingvild Endestad
  • Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Tom Erlend Skaug (H)
  • Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV)
  • Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V)
  • Stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (Frp)
  • Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap)

Program og flere navn kommer.

Sted: Kulturhuset i Oslo
Tid: 3. desember 2018, kl. 12:30-14:00

Vel møtt til markering av årets viktigste dag!

Lokalene er tilgjengelige. Arrangementet blir tolket til tegnspråk og streamet.