Bufdir markering av 3. desember

Årets 3. desember markering er en feiring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Dato: 03.12.2020

Sted: På nett

3. desember markerer vi FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse. Årets markering er en feiring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Målet er at årets konferanse skal skape økt bevissthet om konvensjonen i kommunenehos fylkesmennene og hos andre sentrale aktører 

Konferansier: kommunikasjonsdirektør Anne Hafstad (Bufdir)

Foreløpig program

9.30 – 9.40 Åpning av markeringen 
Abid Q. Raja (Kultur- og likestillingsminister)

9.40 – 10.00 Bufdirs CRPD-prosjekt; innretning, mål og status
Mari Trommald (Direktør Bufdir)

10.00 – 10.25 Et felles løft for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse – Slik jobber vi med CRPD i Trøndelag
Frank Jenssen (Fylkesmann  i Trøndelag), Margrete Taule (Fylkesmannsembetet i Trøndelag) og Linda Svanholm (Midtre Gauldal kommune)

10.25 – 10.40 Pause

10.40 – 11.00 NIMs prosjekt om kommuner og menneskerettigheter
Helle Sanden og Anders Einar Broderstad (Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM))

11.00 – 11.25 Panelsamtale: Hvorfor er CRPD viktig for personer med funksjonsnedsettelse og hva skal til for til å etterleve konvensjonen?
Tove Linnea Brandvik (SAFO)
Eva Buschmann (FFO)
Eivind Digranes (Unge funksjonshemmede)
i samtale med Anne Hafstad (Bufdir)

11.25 – 11.30 Avslutning
Anna Bjørshol (Bufdir)