Arendalsuka: Likestilling begynner i skolen

Unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er viktige ressurser for det norske samfunnet, men mange møter barrierer for å ta utdanning og delta i arbeidslivet.

Dato: 14.08.2019

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Sivilsamfunnets rapport til FN-komiteen som overvåker konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), viser at funksjonshemmedes rett til utdanning brytes i Norge.

Våren 2019 må Solberg-regjeringen svare for FN-komiteen, og høsten 2019 kommer en stortingsmelding om inkluderende skole.

Vi vil at skoleåret 2019 skal bli et år der flere får bedre tilrettelegging og oppfølging i skolen. På Arendalsuka starter vi samtalen, ved at ungdom selv forteller hva en inkluderende skole betyr for oss.

Hold av tidspunktet allerede nå: Onsdag 14. august kl. 18.30-20.00.

Detaljert program kommer.

 

Arrangementet er finansiert av  Utdanningsdirektoratet logo