Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelse

Fafo markerer FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar kl. 12-13.

Dato: 03.12.2020

Sted: På nett

Hatprat skaper emosjonelle problemer, gir folk lavere selvtillit, dårligere helse og redusert mulighet til livsutfoldelse. Hatytringer kan utgjøre svært alvorlige former for diskriminering. Derfor holder likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm åpningsinnlegget. Det blir ellers innlegg fra forskere og samtale med interesseorganisasjonene Unge funksjonshemmede og Norges Handikapforbund.

Du får svar på dette:

  • Hva er hatytringer?
  • Hvordan rammer det?
  • Kan det forbys?
  • Hvilken beskjed sender det til funksjonshemmede generelt?
  • «Disabelism» på norsk – hva er det?

Forskere fra Fafo og NOVA har vært redaktører og bidragsytere til den første internasjonale fagboken om hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne. Disability Hate Speech: Social, Cultural and Political Contexts er utgitt på Routledge, og består av 14 kapitler med eksempler fra fire kontinenter og en rekke land. Boken tar opp diskusjoner om hva hatytringer er, hvordan de skal forstås og hvordan de kan bekjempes. På webinaret blir boken presentert av tre av forfatterne.

Hatytringer gjør at funksjonshemmede kan kvie seg for ordinære gjøremål som å ta bussen, gå i butikken eller ta en tur i nabolaget. En svært alvorlig konsekvens er at folk kan la være å delta i det offentlige ordskiftet. Tre som arbeider med å forebygge dette samfunnsproblemet er Maren Hagen Fuglesang, prosjektleder for «Stå opp mot hatprat!» hos Unge funksjonshemmede, Marianne Knudsen, 1. nestleder i Norges Handikapforbund for Ungdom og Berit Vegheim, leder av Stiftelsen Stopp Diskrimineringen.

Program kl. 12-13

Velkommen ved møteleder Sissel C. Trygstad, Fafo

Åpningsinnlegg ved likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

Innlegg
Hatytringer mot personer med funksjonsnedsettelse i Norge – hva vet vi?
Terje Olsen, forskningsleder ved Fafo

Personer med funksjonsnedsettelse – erfaringer og reaksjoner på hatytringer.
Janikke Solstad Vedeler, forskningsleder, NOVA, OsloMet og John Eriksen, forsker I, Fafo og NOVA, OsloMet

Stå opp mot hatprat.
Maren Hagen Fuglesang, prosjektleder for «Stå opp mot hatprat!», Unge funksjonshemmede

Møteleder i samtale med
Marianne Knudsen, 1. nestleder, Norges Handikapforbund for Ungdom (NHFU) og
Berit Vegheim, leder, Stiftelsen Stopp Diskrimineringen

Praktisk info

Fafos arrangementer gjennomføres for tiden digitalt og uten publikum.

Se direktesending, og opptak i ettertid, på Fafo-tv. Sendingen er tilgjengelig for alle, men det er kun de påmeldte som i ettertid vil få tilsendt lenker til presentasjonene.

Direktesendingen vil bli tegnspråktolket. Av tekniske og smittevernsmessige årsaker må dessverre tolkingen ses i en separat videotjeneste, parallelt med webinar-videoen. Lenke til denne legges ut på vår webinarside forut for arrangementet. Vi vil i etterkant publisere en egen video som kombinerer webinaret og tolkingen.