Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol, ser alvorlig i kamera. Foto.

Vi ser frem til å samarbeide videre for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser, skriver generalsekretær Synne Lerhol. Foto: Markus Søgård.

Alvorlig svekking av hjelpemiddelordningen

Regjeringen vil gi kommunene ansvar for hjelpemidler, og trosser dermed både brukerorganisasjoner og kommuner.

Publisert 13. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Regjeringen vil gi kommunene ansvar for hjelpemidler, og trosser dermed både brukerorganisasjoner og kommuner.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å gi kommunene det totale ansvaret for formidling av «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. Hjelpemidlene skal være betalt av kommunene, og ikke lenger være en rett gjennom folketrygden. Også ansvar for hjelpemidler for tilrettelegging av bolig foreslås flyttet til kommunene.

Unge funksjonshemmede er bekymret for at ulik økonomi i kommunene vil gjøre tilgangen til hjelpemidler sårbar og skape ulikhet på tvers av kommunegrenser.

– Forslaget vil ramme unge som har behov for hjelpemidler i hverdagen. Regjeringen gjør tilgangen til enkle og helt nødvendige hjelpemidler avhengig av sårbar kommuneøkonomi. Vi kan ikke akseptere at unge personer med funksjonsnedsettelser sine muligheter til å delta i samfunnet havner i konkurranse med vei og skole, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Synne Lerhol.

Både brukerorganisasjoner og de fleste kommunene som leverte høringssvar er sterkt imot å flytte hjelpemidler til kommunen. Et ekspertutvalg nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, la tidligere i år fram sine anbefalinger for fremtidig hjelpemiddelformidling. Bare et mindretall var for at kommunene skal overta ansvaret for «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler.

– Det er svært skuffende at regjeringen ikke lytter til argumentene fra brukerorganisasjonene og kommuner, sier Lerhol.