Styret står i snøen. Foto.

Styret i Unge funksjonshemmede. Foto: Åsmund Holien Mo

AAP: Regjeringen tar fortsatt ikke unges erfaringer på alvor

Innstrammingene i AAP-ordningen skyver ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser ut av arbeidslivet. I dag har politikerne mulighet til å snu, men lite tyder på at det vil skje.

Publisert 23. mai 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Stortinget skal debattere og votere over et forslag om å reversere innstrammingene i regelverket for arbeidsavklaringspenger som kom i fjor.

Regjeringspartiene står fast ved innstrammingene som er gjort. Det er derfor ikke flertall i stortingssalen for å omgjøre en regelendring som har dramatiske konsekvenser for funksjonshemmede.

– Vi er utålmodige på vegne av alle dem som allerede merker virkningene av endringene, og lever i en helt uholdbar situasjon. Det er helt klart for oss at endringene nok en gang rammer hardest de som har det vanskeligst fra før, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen.

Alle mennesker er en ressurs, og funksjonshemmede har rett til arbeid på lik linje med andre borgere. Unge funksjonshemmede er derfor sterkt kritiske til det vi mener er en ansvarsfraskrivelse fra politikerne.

– Det er bred politisk enighet om viktigheten av å bygge ned barrierer for deltakelse i arbeidslivet. Derfor er det skuffende at regjeringen i stedet velger å fortsette å skyve ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser ut av arbeidslivet, sier Hansen.

Unge funksjonshemmede var tidligere i år i høring og gjentok vår kritikk av AAP-endringene. Der understreket vi at unge mennesker i et arbeidsavklaringsløp trenger trygge og forutsigbare rammer rundt seg for å lykkes.

– Noen trenger mer utredning og flere skal inn å gjøre en vurdering som da også tar lenger tid. Dette gjør at prosessen dessverre ofte ikke er mulig å gjennomføre innen tidsrammen til de nye reglene og mange mister derfor muligheten til å jobbe eller studere. Dette mener vi er feil og må snus av regjeringen, sier Styreleder i Unge Funksjonshemmede Line Skåtøy.

Forslaget om å reversere innstrammingene kommer fra Arbeiderpartiet og SV, som lenge har vært sterkt kritiske til regjeringens politikk.

– Vi heier på Ap og SV som har tatt et tydelig standpunkt i denne saken, og håper de holder trykket oppe på dette videre. Vi kommer i hvert fall til å gjøre vår del, sier Hansen.