En mann på TV med tekst "Regjeringen vil redusere AAP for unge - en fattingdomsfelle sier funksjonshemmede"

AAP på Dagsnytt 18

Generalsekretær utfordret kutt i AAP-ordningen på Dagsnytt 18.

Publisert 14. oktober 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Fredag 11. oktober var Generalsekretær Leif-Ove Hansen på Dagsnytt 18 hvor han utfordret Heidi Nordby Lunde, andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, til å forklare regjeringens kutt i AAP-ordningen for unge under 25 år.

Som vi har sagt tidligere er redusering av minstesatsen for AAP katastrofalt for våre medlemmer som blir kastet ut i fattigdom. Til tross for dette, påstår Høyre politikeren Nordby Lunde at de fleste unge under 30 år på AAP egentlig ikke er syke.

Kuttet vil ifølge Nordby Lunde være en økonomisk samfunnsgevinst ettersom det gjør det mulig for tettere og raskere oppfølging av unge som da kommer tilbake i arbeid og studier. Å fortsette AAP-ordningen som den står er ifølge henne usosial.

Dette er ikke Elisabeth Steen, leder i Norsk Tjenestemannslag (NAV) enig med. Under fredagens program stilte hun seg kritisk til hvordan flere unge skal bli oppfulgt når NAV allerede har opplevd kutt på 370 millioner over de siste fem årene, og med fler på vei, som bidrar til at 600 ansatte mister jobben sin. Satsingen vil derfor ikke hjelpe de som virkelig trenger det.

Det mest tankevekkende ved debatten er at Nordby Lunde ikke skjønner alvoret i hvorfor en ung person går på AAP-ordningen. På Facebooksiden sin skriver hun ”Så vi har altså en situasjon der unge uten alvorlige sykdommer får høyere inntekt enn jevnaldrende, og det på en ordning som kanskje ikke er bra for dem.”

– Å så tvil på om våre medlemmer faktisk er syke er ufint. Nordby Lunde har ingen grunnlag for å komme med disse påstandene. Det er en forenkling av debatten som ikke anerkjenner at mange funksjonsnedsettelser kan være usynlige. Dessuten går alle på AAP gjennom en grundig prosess for å få avklaring hvor blant annet legeattester er brukt i vurderingen. Terskelen for å få AAP er derfor veldig høy og politikerne må begynne å forstå hvor nødvendig ordningen er, sier Generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen.

 

Hele debatten er tilgjengelig på NRK sin avspiller; velg tema nummer 6 eller se fra 39:54 minutter inn i programmet.