Prosjektlogo: Om likepersonsarbeid

Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Om likepersonsarbeid

Publisert 29. juni 2018

Skrevet av Espen Willersrud

Hvorfor er likepersonsarbeid viktig?

Likepersonsarbeid kan spille en viktig rolle i å vise hvilke muligheter og løsninger som finnes.

Hva er likepersonsarbeid?

I en ungdomsorganisasjon vil det være viktig å ta utgangspunkt i tema som ungdom er opptatt av, og aktiviteter som appellerer til ungdom.

Ulike typer likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid finnes i ulike former, og det er viktig å velge en form som vil fungere for deres organisasjon.

Gruppetilbud

Her finner dere informasjon og inspirasjon til gruppebaserte likepersonstilbud.

Individuelle tilbud

Her finner dere informasjon og inspirasjon til individuelle likepersonstilbud.