Hopp til hovedinnhold

Skole og fritid henger sammen!

“Skolen er nok bedre på integrering enn inkludering”, sier Lars Grue. Han er forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Grue forsker på hvordan personer med funksjonshemninger opplever ulike sider ved livet, og har gitt ut en rekke rapporter og bøker om dette.Han fremhever at skolen ikke bare er en arena hvor man skal tilegne seg kunnskap, men også den viktigste sosiale arenaen for barn og unge. For ungdom med funksjonshemninger kan skolen oppleves litt annerledes enn for andre.

 

- De fleste ungdommer med funksjonshemninger fungerer bra i den faglige delen av skolehverdagen. Men på den sosiale delen fungerer de kanskje dårligere, det er her forskjelligheten kommer frem. På skolen snakker man jo ikke bare med hverandre om fag, men også om hva man gjorde i helga og ulike aktiviteter man skal delta på. Dette kan være ekskluderende for unge som har funksjonshemninger som gjør at de ikke kan delta like fritt som andre, særlig på aktiviteter som krever mye av kroppen. 

 

Verst på barneskolen

Grue forteller at hans forskning tyder på at dette endrer seg noe etter hvert som man blir eldre. På barneskolen er det mange av de samme aktivitetene som preger hverdagen, gjerne fysiske aktiviteter som idrett. Guttene gjør gjerne ”gutteting”, og jentene gjør ”jenteting”. Når man begynner på videregående blir det en større differensiering av hva man gjør på fritiden sin.

 

- Påfallende mange ungdom med funksjonshemninger er opptatt av litteratur, film eller andre aktiviteter som ikke krever fysisk styrke og mobilitet. På barneskolen er ikke dette noen fordel, og kan gjøre at man faller ennå mer utenfor. Når man kan velge venner i større grad får mange ungdommer mulighet til å velge seg arenaer man vet man mestrer, og dette hjelper på selvfølelsen. Mitt inntrykk er også at den kunnskapsmessige siden av skolen blir viktigere på videregående. Mange forteller at det å komme til videregående er en positiv overgang, sosialt sett.

 

-          Ungdomslivet er en sammenhengende størrelse, sier Grue. Han mener det burde vært tettere samarbeid mellom de ulike sektorene ungdom er i kontakt med. - Det man gjør på skolen og på fritiden henger sammen, men nå er det lite samhandling mellom de ulike arenaene.

 

Grue fremhever likevel at dette er vanskelig å si noe endelig om.

- Det blir inntrykk, vi vet jo ikke hvor vanlige de ulike opplevelsene er. Men noen kloke psykologer har sagt at det som er viktig for selvbildet er å se på forholdet mellom hvordan man ønsker å være og hvordan man faktisk er på områder man selv mener er viktige. Når man kan plukke livsområdene man er flink i selv, så blir det lettere å ha et godt selvbilde.

Rapport om frafall

Unge funksjonshemmede produserte i september 2011 en rapport om elever med nedsatt funksjonsevne og frafall i skolen.

Nyhetsbrev om utdanning

Unge funksjonshemmede publiserte i februar 2012 et nyhetsbrev om tilrettelegging i utdanningen.

Rapport om tilrettelegging

Unge funksjonshemmede har laget en rapport om tilrettelegging for studenter med usynlige funksjonsnedsettelser.