Hopp til hovedinnhold

Rapport: Ute av øye, ute av sinn?

Unge funksjonshemmedes nye rapport tar for seg tilretteleggingen for studenter med usynlige funksjonshemninger i høyere utdanning.

Gjennom prosjektet Krev din rett har Unge funksjonshemmede sett på tilrettelegging i høyere utdanning for studenter med vansker av en mer «usynlig» art. «Usynlige» vansker kan dreie seg om alt fra dysleksi, til ADHD, til ME. 

Tilretteleggingsbehovene blant studenter har endret seg, og det har blitt en økende etterspørsel etter tilrettelegging for mer usynlige funksjonshemminger enn tidligere. Målet med undersøkelsen var å finne ut hvilke behov studenter med usynlige diagnoser har, og i hvor stor grad de får den tilretteleggingen de trenger i sin studiehverdag.

Funnene fra prosjektet blir presentert i rapporten, Ute av øye, ute av sinn?

Noen av hovedfunnene i undersøkelsen er at:

  • 39 % av studentene finner ikke informasjon om hvilke rettigheter de har når det gjelder tilrettelegging, og 44 % er usikre på hvem de skal oppsøke når de skal formidle sine tilretteleggingsbehov.
  • 58 % av studentene med tilretteleggingsbehov formidler ikke behovene sine til studieplassen.
  • 27 % sier de er redde for ikke å bli trodd når det gjelder tilretteleggingsbehov.
  • 72 % har avsluttet eller vurdert å avslutte utdanningen på grunn av vansker med tilretteleggingen.
  • 85 % mener de kunne ha prestert bedre i studiene dersom tilretteleggingen var bedre.

 Les hele rapporten her.

Rapport om frafall

Unge funksjonshemmede produserte i september 2011 en rapport om elever med nedsatt funksjonsevne og frafall i skolen.

Nyhetsbrev om utdanning

Unge funksjonshemmede publiserte i februar 2012 et nyhetsbrev om tilrettelegging i utdanningen.

Rapport om tilrettelegging

Unge funksjonshemmede har laget en rapport om tilrettelegging for studenter med usynlige funksjonsnedsettelser.