Hopp til hovedinnhold

Utdanning

Her kan du lese om hvordan Unge funksjonshemmede jobber for et mer tilgjengelig og inkluderende utdanningstilbud. Sidene omfatter både grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

Unge funksjonshemmede lanserte 14. desember rapporten «Utdanning som arbeidsmarkedstiltak». Her kan du lese intervju med unge som har fått tiltaket.

Les foredrag av forsker Sveinung Legard under lansering av prosjektet «Utdanning som arbeidsmarkedstiltak» 14.12.2016.

Unge funksjonshemmedes nye rapport tar for seg tilretteleggingen for studenter med usynlige funksjonshemninger i høyere utdanning.

Unge funksjonshemmede lanserte høsten 2011 en rapport om ungdom med funksjonshemningers egen opplevelse av skolehverdagen i videregående opplæring.

“Skolen er nok bedre på integrering enn inkludering”, sier Lars Grue. Han er forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NO...

Unge funksjonshemmedes kartlegging av vanlige utfordringer for funksjonshemmede i videregående opplæring peker på en rekke problemer. Hva bør myndighetene...

9. desember lanserte Unge funksjonshemmede ein rapport med tittelen «Tilrettelagt for tilrettelegging?» Rapporten viser korleis lærarar får informasjon om...

Rapport om frafall

Unge funksjonshemmede produserte i september 2011 en rapport om elever med nedsatt funksjonsevne og frafall i skolen.

Nyhetsbrev om utdanning

Unge funksjonshemmede publiserte i februar 2012 et nyhetsbrev om tilrettelegging i utdanningen.

Rapport om tilrettelegging

Unge funksjonshemmede har laget en rapport om tilrettelegging for studenter med usynlige funksjonsnedsettelser.