Hopp til hovedinnhold

Grunnstøtte til organisasjonene

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår å øke diskrimineringsadgangen dramatisk gjennom sitt forslag. Unge funksjonshemmede er skuffet og kritiske til endringen.

Høringsuttalelsen fokuserer på retten til ikke å bli diskriminert, krever egen plass i Fordelingsutvalget for organisasjonene for unge med funksjonshemninger og kroniske sykdommer og kommenterer ellers de øvrige forslagene til endringer.

Vedlegg