Hopp til hovedinnhold

Endringer i forskrift om grunnstøtte

Barne og Likestillingsdepartementet foreslo å åpne for støtte til ungdomsorganisasjoner som diskriminerer grupper. Unge funksjonshemmede var kritiske.

Barne- og likestillingsdepartementet foreslo, sommeren 2009, endringer i Forskrift om grunnstøtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Endringene var i hovedsak myntet på å åpne for at organisasjoner skal kunne diskriminere grupper dersom det er "saklige" grunner til det (særlig med tanke på religiøse organisasjoner og samlivs- og homofilispørsmål). Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse tar avstand fra diskriminering.

Vedlegg