Hopp til hovedinnhold

Tilskuddspolitikk

Unge funksjonshemmede jobber for å skape stabile og gode økonomiske rammevilkår for medlemsorganisasjonene. Vi deltar aktivt i forvaltningsorganer, gir politiske innspill og praktisk hjelp for medlemmer som har behov for det.

Flere av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner har fått avslag på søknader om støtte fra tilskuddsordninger til likemannsarbeid og sommerleire. Nå...

Barne og Likestillingsdepartementet foreslo å åpne for støtte til ungdomsorganisasjoner som diskriminerer grupper. Unge funksjonshemmede var kritiske.

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår å øke diskrimineringsadgangen dramatisk gjennom sitt forslag. Unge funksjonshemmede er skuffet og kritiske t...

Unge funksjonshemmede leverte i 2007 en omfattende høringsuttalelse på forslag til ny forskrift om støtte til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjone...