Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2017 - høring i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Unge funksjonshemmede mener at det bør blir gjort mer for å sikre at vår målgruppe er sikret lik rett til utdanning som befolkningen for øvrig. 

Les vårt høringsnotat til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen her:

25. oktober 2016.