Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2017 - høring i helse- og omsorgskomiteen

Unge funksjonshemmede mener statsbudsjettet må avsette midler til en betydelig større satsning på ungdomshelse, med midler for å sikre tilpassede habiliterings- og rehabiliteringstilbud, samt midler for å øke kompetansen om ungdomshelse blant helsepersonell.

Les hele høringsnotatet her:

12. oktober 2016.