Hopp til hovedinnhold

Høyringsnotat om primærhelsemeldinga 2015

Unge funksjonshemmede er positive til at regjeringa varslar eit meir tverrfagleg og tilgjengeleg lavterskeltilbud. 

Vi framhevar viktigheita av ungdomshelsestrategien, og bed regjeringa om at den må innehalde målbare mål, konkrete tiltak og får gjenklang i budsjett og oppdragsbrev – slik at strategien blir eit faktisk verktøy for leiarar og fagpersonell i primærhelsetenesta, og i habilitering og rehabiliteringstilbodet til ungdom. Les heile høyringssvaret her:

1. oktober 2015.