Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser 2016

Medvirkningsorganene for disse gruppene er viktige verktøy for å sikre brukermedvirkning og medbestemmelse i lokale beslutningsprosesser. Les våre innspill om rådene her.