Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om NOU 2016 14 Mer å hente - bedre læring for elever med stort læringspotensial

Unge funksjonshemmede støtter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sine merknader.