Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om kvalitet og pasientsikkerhet 2016

Vi mener både ungdomsperspektivet og funksjonspersektivet bør ha en større plass i evalueringen av kvalitet og pasientsikkerhet enn de har fått i Meld. St. 12.