Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om innspill til statlig rapportutkast til Barnekonvensjonen 2016

I Unge funksjonshemmedes merknader til rapporten ønsker vi å trekke frem funksjonshemmede barns rett til medbestemmelse og medvirkning, helsetjenestene for barn og unge, samt barn og unges rett til utdanning.